Výšivky Hort & Hortová
Home
O firmě
Strojní výšivky
Flock
Sítotisk
Ukázky
Ceník
Kontakt 
 

U strojních výšivek se skládá cena ze dvou částí:

 • Je to programová příprava vzoru v systému dat pro příslušný vyšívací automat (Toytoa, Tajima ...). Jednorázová cena programu závisí na složitosti výšivky i její velikosti a pohybuje se v rozsahu od Kč 100,- výše.
  Z toho je zřejmé, že cena programu se rozpočítá do požadovaného množství výšivek a bude tedy jiná pro 100 ks a jiná pro 10 ks.

 • Druhou částí ceny je zhotovení vlastní výšivky. Ta závisí na čase potřebném pro vyšití, jinými slovy, na počtu stehů, které jsou potřebné pro vyšití požadovaného motivu. Na cenu nemá vliv počet barev a výšivku můžeme zhotovit až v 9-ti barvách v jednom vzoru.

  Z výše uvedeného vyplývá, že Vám můžeme podat informaci o orientační ceně asi s 10-ti procentní tolerancí, pokud nám zašlete:

 • obrázek požadované výšivky ( poštou, faxem nebo e-mailem (ve formátech jpeg, bmp, pcx, cdr ))
 • uvedete jeho požadovanou velikost (změna velikosti = změna ceny)
 • uvedete přibližně požadovaný počet kusů
 • dodací lhůta 5-14 dní  Cena sítotisku i flocku se skládá z výrobní přípravy před vlastním potiskem a vlastní tisk:

  Předvýrobní etapa představuje:

 • přípravu vlastního motivu (ušetříte, máte-li již vzor počítačově zpracován)
 • přípravu printonů pro osvit sít
 • ovrstvení a osvit sít
 • vlastní potisk

  Cena za tuto přípravu se rozpočítá do celkové ceny potisku či flocku a celková cena bude tedy jiná pro 100 ks a jiná pro 10 ks.

  Vzhledem k velkému množství faktorů nutných pro odpovědné stanovení ceny potřebujeme od Vás tyto informace:

 • stadium zpracování podkladů pro tisk (jen obrázek, počítačová příprava na disketě-Corel, dodání hotových printonů)
 • požadovaný počet kusů
 • počet barev !
 • velikost ( např. A7, A4 ...)

 •